Καλώς ήλθατε στην Ψηφιακή Πύλη της Καΐρειου Βιβλιοθήκης

Καΐρειος Βιβλιοθήκη


Η Καΐρειος Βιβλιοθήκη είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Σκοπός της είναι η συλλογή και η διατήρηση των ιστορικών πηγών για την Άνδρο και τα νησιά των Κυκλάδων, τόσο των γραπτών (χειρόγραφα, έντυπα βιβλία) όσο και των έργων τέχνης και χειροτεχνίας (π.χ. εικόνες), καθώς και η προώθηση της πνευματικής και πολιτιστικής ζωής της Άνδρου.

Οι πολυάριθμες συλλογές της Βιβλιοθήκης είναι ανοιχτές, κατόπιν αίτησης, στους μελετητές για να τις συμβουλευτούν.

Σκοπός της βιβλιοθήκης


Ο σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η συλλογή και η διατήρηση των ιστορικών πηγών για την Άνδρο και τα νησιά των Κυκλάδων.

Καΐρειος Βιβλιοθήκη


Η Καΐρειος Βιβλιοθήκη έχει παράδοση στη δημοσίευση σημαντικών επιστημονικών εργασιών, ιδιαίτερα μελετών που επικεντρώνονται σε ιστορικά θέματα αλλά και στους τομείς της φιλοσοφίας, της ντόπιας αρχιτεκτονικής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Βιβλιοθήκη οργανώνει και φιλοξενεί διεθνή συνέδρια τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ιστορικών και φιλοσοφικών θεμάτων.